Spellcheck.net

How To Spell Adair?

Correct spelling: Adair

What are the common typos for Adair?

 • adait,
 • adai5,
 • Adcir,
 • Adai2,
 • zadair,
 • adaire,
 • adrair,
 • adai4r,
 • ada8r,
 • sadair,
 • adxair,
 • adai5r,
 • cdair,
 • adaidr,
 • adaiur,
 • adairt,
 • Adahr,
 • adqair,
 • adwir,
 • adair4,
 • adaior,
 • adwair,
 • Adeir,
 • azdair,
 • ardair,
 • adaitr,
 • aedair,
 • adaier,
 • daair,
 • adawir,
 • adaijr,
 • adaird,
 • adasir,
 • adajr,
 • aderr,
 • adaayer,
 • adzir,
 • adaie,
 • adai8r,
 • adai9r,
 • ada ir,
 • Adaib,
 • adakir,
 • adaur,
 • edair,
 • adair5,
 • asdair,
 • adairr,
 • adaiir,
 • adakr,
 • a dair,
 • axdair,
 • adauir,
 • aadair,
 • wdair,
 • adaair,
 • aqdair,
 • asair,
 • ada9ir,
 • wadair,
 • adiar,
 • adajir,
 • adsair,
 • ad air,
 • ada8ir,
 • awdair,
 • adaikr,
 • adair,
 • adeair,
 • Adaip,
 • adaoir,
 • Adaiz,
 • adzair,
 • ada9r,
 • adairf,
 • adaqir,
 • Adiir,
 • adai r,
 • Adaiv,
 • adcair,
 • adaeyer,
 • aadir,
 • qdair,
 • adai4,
 • qadair,
 • addair,
 • adqir,
 • zdair,
 • adaif,
 • adaor,
 • acdair,
 • adaifr.

 \a-dair\

wealthy spear
German
Adair as a girl's name (also used as boy's name Adair), is pronounced a-DARE. It is of Old German origin, and the meaning of Adair is "wealthy spear". Also a Scottish surname.
 • adar,
 • Eder,
 • Adara,
 • Adira,
 • Adrie,
 • Adria.
 • Adaire,
 • Adare,
 • Adayre,
 • Adaire,
 • Adare,
 • Adayre.

Google Ngram Viewer results for Adair:

This graph shows how "Adair" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for Adair?

 1. Two sat on a low wall that divided the Adair and Mulholland gardens. – My Lady of the Chimney Corner by Alexander Irvine

What are the rhymes for Adair?

 1. snare, pair, flair, sayre, fer, nair, dare, pear, serr, bare, lehr, sare, lair, skare, hehr, eyre, bahr, derr, terre, pare, share, gair, prayer, chair, bair, swear, wear, mer, there, scare, lare, square, hair, tear, fair, flare, rare, spare, guerre, ne'er, mair, ware, care, gare, maire, blare, bear, kehr, gehr, werre, darr, khmer, air, their, fare, faire, clare, hare, stare, err, blair, clair, herr, heir, where, baer, cher, ferre, stair, glare, mare, they're, claire;
 2. compare, dispair, forswear, sinclair, repair, voltaire, aware, mcnair, impair, abair, unfair, o'hare, prepare, belair, montclair, swissair, comair, beware, affair, midair, declare, ensnare, despair, alair, pierre, astaire, moliere, adaire, allaire;
 3. disrepair, usair, billionaire, doctrinaire, millionaire, debonair, javier, unaware, icelandair, aer, solitaire, questionnaire;
 4. concessionaire;
 5. multimillionaire;
X