Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of atlanta

Correct spelling: atlanta

Atlanta \a-tlan-ta, at-la-nta\

Meaning:
secure, immovable
Origin:
Greek
Details:
Atlanta as a girl's name is a variant of Atalanta (Greek), and the meaning of Atlanta is "secure, immovable".
Meaning:
Adalena, Adelina, Adelinda, Adalina, Adelyna, Atlante, Edlinna, Ethlinda, Athelina.
Loading...

Google Ngram Viewer results for atlanta:

This graph shows how "atlanta" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for atlanta:

  1. branna, manta, anna, hanna, lanna, ana, sanna, grana, jana, janna, santa, lana, danna, cana, shana, chana, flanna, rana, sante, nanna, ghana, vanna, manna, hana, banta, nana, kana, hannah, vana;
  2. gitana, haldana, bandana, campana, levana, briana, avana, brianna, quintana, aldana, edana, arlana, luana, piano, oksana, amana, stevana, alana, philana, diana, havana, dulciana, joanna, dianna, montana, duana, rexana, lantana, deanna, sylvana, solana, louanna, luwana, susanna, rohana, morgana, suzanna, johanna, dyana, deana, arcana, cabana, santana, rosanna, zorana, fontana, savanna, savannah, roxanna, jordana, nolana, triana, roxana, susannah, banana, urbana, viana;
  3. tramontana, mariana, atalanta, georgiana, mexicana, liliana, ileana, diamanta, nelliana, gloriana, tatiana, tropicana, andriana, indiana, christiana, texarkana, susquehanna, pollyanna, viviana, lilliana, ariana, adriana, juliana, christianna, arianna, oriana;
  4. dominicana, louisiana, americana;
X