Spellcheck.net

How To Spell Avant?

Correct spelling: Avant

What are the common typos for Avant?

 • avanjt,
 • avnat,
 • abvant,
 • avan5t,
 • avnt,
 • qvant,
 • avabt,
 • avany,
 • aavnt,
 • avanbt,
 • avanht,
 • ivant,
 • avanyt,
 • avanmt,
 • Avan4,
 • avbant,
 • avantf,
 • avan t,
 • avant5,
 • avznt,
 • aqvant,
 • avsant,
 • avantg,
 • avaznt,
 • afant,
 • avgant,
 • avawnt,
 • av ant,
 • avanr,
 • avanty,
 • avan6t,
 • avanrt,
 • avanft,
 • avahnt,
 • avajt,
 • avatn,
 • avan6,
 • ava nt,
 • avwant,
 • avabnt,
 • avantr,
 • wvant,
 • avasnt,
 • avannt,
 • avsnt,
 • Avanv,
 • avangt,
 • avat,
 • avan5,
 • avqnt,
 • avzant,
 • avajnt,
 • a vant,
 • Avalt,
 • Avaot,
 • avantt,
 • agvant,
 • A6ant,
 • avfant,
 • avang,
 • avamt,
 • Ava.t,
 • awvant,
 • avaht,
 • avvant,
 • azvant,
 • acvant,
 • Avcnt,
 • avaqnt,
 • Avanp,
 • avant6,
 • avamnt,
 • avwnt,
 • avqant,
 • avanf,
 • Avint,
 • afvant,
 • zvant,
 • avaant.

Google Ngram Viewer results for Avant:

This graph shows how "Avant" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the rhymes for Avant?

 1. fount, want, font, pont, ponte, mont;
 2. l'enfant, lamont, lamonte, savant, detente, dumont, vermont, croissant;
 3. commandant, nonchalant;
X