Spellcheck.net

Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

How To Spell Babette?

Correct spelling: Babette

List of misspellings for Babette:

 • babeyte,
 • babetter,
 • babvette,
 • babettge,
 • babe6tte,
 • bzbette,
 • vabette,
 • bnabette,
 • babe3tte,
 • babefte,
 • bqbette,
 • gabette,
 • nabette,
 • babeytte,
 • babet5e,
 • babeftte,
 • babettde,
 • babet5te,
 • bahette,
 • babdette,
 • babete,
 • nbabette,
 • bzabette,
 • banette,
 • babett4,
 • babstte,
 • bvabette,
 • babette4,
 • babetye,
 • baqbette,
 • babegtte,
 • babettse,
 • babe5tte,
 • hbabette,
 • bagbette,
 • babetgte,
 • babtte,
 • babett,
 • babetge,
 • bab4tte,
 • bwbette,
 • babdtte,
 • babestte,
 • babetts,
 • babedtte,
 • bahbette,
 • babetre,
 • babwtte,
 • babetrte,
 • babwette,
 • baette,
 • babetfe,
 • bawbette,
 • bhabette,
 • babette3,
 • babettfe,
 • babgette,
 • babetted,
 • banbette,
 • habette,
 • bqabette,
 • babetyte,
 • babett6e,
 • bab3tte,
 • babettr,
 • babett4e,
 • bab4ette,
 • babegte,
 • baberte,
 • babnette,
 • bsbette,
 • babe6te,
 • babsette,
 • babett3e,
 • babrtte,
 • babettes,
 • babettre,
 • babe5te,
 • bwabette,
 • bgabette,
 • bbette,
 • babettew,
 • vbabette,
 • babertte,
 • babet6te,
 • babe4tte,
 • babettw,
 • babet6e,
 • babewtte,
 • babett3,
 • bavette,
 • bsabette,
 • bab3ette,
 • babettwe,
 • babetfte,
 • babhette,
 • babett5e,
 • babettye,
 • gbabette,
 • babettd.

 \b(a)-bette, bab(et)-te\

French
Babette as a girl's name is of French origin. Diminutive of Barbara (Greek) "foreign"; nickname of Elizabeth.

Google Ngram Viewer results for Babette:

This graph shows how "Babette" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for Babette:

 1. Babette and Antone, however, were happy little children and never thought of their poverty. – The Green Forest Fairy Book by Loretta Ellen Brady
 2. Babette who was rocking her dolly to sleep, sat watching him. – The Green Forest Fairy Book by Loretta Ellen Brady

Rhymes for Babette:

 1. brevet, debt, upset, brunette, sextet, marquette, chet, unset, net, minaret, yevette, wilmette, yet, pet, lorette, tourette, pierette, gelette, marlette, lurette, minuet, cadet, duet, louisette, nellette, susette, violette, wet, sweat, fret, colette, laurette, roulette, intermet, jett, rosette, barbette, pirouette, smet, odette, beget, barnett, jette, whet, georgette, threat, bret, forget, flageolet, hughette, gazette, barrette, octet, corvette, idette, vignette, wynette, nanette, rhett, joette, jennette, piet, suffragette, margette, burnett, lynette, luncheonette, kitchenette, set, bassette, fleurette, claudette, pret, tibet, get, preset, cornet, regret, viet, burdette, clarette, janette, collette, vedette, linette, vet, frett, brunet, let, jolette, fette, jeanette, pett, dorette, silhouette, brett, mariette, nett, unmet, manette, sarette, ornette, minette, sobriquet, garnette, nicolet, offset, gwinnett, boulet, ninette, mette, quintet, marette, lavette, gillette, lett, fett, suzette, tagamet, willamette, juliette, jet, yvette, pipette, bett, villette, josette, paulette, cosette, junette, hett, lafayette, jeannette, fayette, diskette, tet, willette, beset, lucette, bernet, irvette, met, reset, bonnette, jfet, coronet, bet, hugette, payette, henriette, rochette, doucet, stet, et, chevrette, olivette, ret, nicolette, ellette, rillette, falconet, lisette, cossette, statuette, quartet, tete, cassette;
 2. arnett, annette, abet, annett, arlette, anette, arnette;
 3. baronet, calumet, anisette, bernadette, cigarette, antoinette, clarinet;
 4. cabriolet;
X