Spellcheck.net

How To Spell bamboo?

Correct spelling: bamboo

What is the definition of bamboo?

  1. made of bamboo; "bamboo furniture"

Google Ngram Viewer results for bamboo:

This graph shows how "bamboo" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for bamboo?

  1. It is really made by men in the shed with bamboo trumpets, but the women and children think it is the devils.

What are the rhymes for bamboo?

  1. rue, bleu, leu, strew, zhu, du, lu, sue, crew, q, do, due, threw, lieu, pooh, dew, glue, ou, koo, ewe, shoe, moo, hu, cou, pou, ju, xue, gnu, flu, jew, clue, zhou, loo, hsu, blew, ru, nu, view, foo, grew, blue, shu, few, doo, zue, zoo, hou, fu, coo, you, hugh, hew, flew, hewe, yue, ooh, yew, lew, hue, queue, pew, tew, chu, kyu, phu, boo, drew, new, coup, ku, chou, sioux, cue, xu, stew, who, vu, kew, prue, coups, two, pu, knew, phew, lue, mu, mew, crewe, woo, beu, tue, su, gue, spew, tu, shrew, u, screw, thru, pru, flue, vue, hoo, wu, slew, through, soo, true, too, liu, trew, joo, lou, goo, chew, yu, pugh, siew, shoo, uwe, thuy, gu, whew, qu, jue, thew, chiu, skew, brew, rew, glew, yoo, douwe, poo, shew, dru, que, stu;
  2. imbue, anew, redo, m2, taboo, debut, canoe, zanu, mchugh, baku, adieu, accrue, pursue, askew, undo, into, fitzhugh, wahoo, renew, cebu, peru, eschew, outdo, revue, kwangju, ragu, construe, unglue, review, tattoo, subdue, urdu, untrue, babu, outgrew, ado, reto, liou, withdrew, c2, purdue, tatu, abou, ensue, cat-2, larue, perdue, fondue, shampoo, kazoo, leroux, miscue, ague, undue;
  3. overdo, overdue, isu, suu, byu, hitherto, kangaroo, katmandu, iou, misconstrue, overthrew, timbuktu, depardieu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;

What are the translations for bamboo?

Afrikaans word for Bamboo

bamboes.

Arabic word for Bamboo

خَيْرُزان.

Bengali word for Bamboo

বাঁশ.

Chinese word for Bamboo

竹子.

Dutch word for Bamboo

bamboe.

French word for Bamboo

bambou.

Greek word for Bamboo

μπαμπού.

Hindi word for Bamboo

बांस.

Italian word for Bamboo

bambù.

Japanese word for Bamboo

竹.

Javanese word for Bamboo

Pring.

Korean word for Bamboo

대나무.

Malay word for Bamboo

Buluh.

Marathi word for Bamboo

बांबू.

Polish word for Bamboo

bambus.

Russian word for Bamboo

бамбук.

Spanish word for Bamboo

bambú.

Tamil word for Bamboo

மூங்கில்.

Ukrainian word for Bamboo

бамбук.

Vietnamese word for Bamboo

cây tre.

X