Spellcheck.net

Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

How To Spell Chu?

Correct spelling: Chu

List of misspellings for Chu:

 • cdhu,
 • cjhu,
 • cuhu,
 • cnhu,
 • xhu,
 • chhu,
 • ch7u,
 • c hu,
 • chuu,
 • chyu,
 • chu7,
 • ch8u,
 • cbhu,
 • cchu,
 • Ch5,
 • cfhu,
 • cgu,
 • ch7,
 • chju,
 • cvhu,
 • chu8,
 • cyhu,
 • xchu,
 • dchu,
 • cghu,
 • vchu,
 • cxhu,
 • ch u.

What does the abbreviation Chu mean?

 \chu\

Chu as a boy's name.
Loading...
Loading...

Google Ngram Viewer results for Chu:

This graph shows how "Chu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for Chu:

 1. But it wasn't the chu wugg's fault. – Once a Greech by Evelyn E. Smith

Rhymes for Chu:

 1. skew, pooh, flew, du, rew, shu, chou, knew, yue, loo, coup, wu, hoo, ru, hue, hou, pugh, shoo, bleu, shew, woo, pu, trew, sioux, shrew, ooh, rue, blew, crewe, gnu, cou, yoo, tew, thru, zhu, ewe, zhou, flu, drew, siew, crew, fu, too, slew, boo, xue, strew, mew, cue, ju, liu, hewe, lu, su, hu, joo, gu, lew, zue, soo, leu, goo, stew, coups, u, phew, douwe, zoo, shoe, kyu, sue, uwe, phu, true, who, qu, stu, two, tu, whew, screw, threw, dru, pew, yu, spew, glue, q, foo, do, thuy, lieu, brew, dew, beu, prue, lou, ou, hsu, new, few, flue, queue, jew, gue, thew, through, jue, chew, lue, pru, coo, vue, doo, view, ku, grew, chiu, tue, hugh, due, que, pou, blue, hew, poo, kew, vu, yew, nu, koo, glew, mu, xu, moo, you, clue;
 2. kwangju, eschew, m2, wahoo, undue, ague, baku, babu, mchugh, reto, pursue, leroux, review, redo, fitzhugh, anew, c2, larue, tattoo, abou, revue, unglue, ensue, fondue, outgrew, bamboo, undo, construe, miscue, adieu, cebu, shampoo, subdue, untrue, perdue, zanu, cat-2, urdu, askew, accrue, peru, withdrew, ragu, tatu, outdo, kazoo, ado, taboo, purdue, into, canoe, debut, liou, renew, imbue;
 3. katmandu, byu, suu, hitherto, timbuktu, overthrew, isu, overdue, misconstrue, overdo, depardieu, iou, kangaroo;
 4. hullabaloo, kalamazoo;
 5. dfw;
X