Spellcheck.net

How To Spell Chu?

Correct spelling: Chu

What does the abbreviation Chu mean?

 \chu\

Chu as a boy's name.

Google Ngram Viewer results for Chu:

This graph shows how "Chu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for Chu?

  1. But it wasn't the chu wugg's fault. – Once a Greech by Evelyn E. Smith

What are the rhymes for Chu?

  1. skew, pooh, flew, du, rew, shu, chou, knew, yue, loo, coup, wu, hoo, ru, hue, hou, pugh, shoo, bleu, shew, woo, pu, trew, sioux, shrew, ooh, rue, blew, crewe, gnu, cou, yoo, tew, thru, zhu, ewe, zhou, flu, drew, siew, crew, fu, too, slew, boo, xue, strew, mew, cue, ju, liu, hewe, lu, su, hu, joo, gu, lew, zue, soo, leu, goo, stew, coups, u, phew, douwe, zoo, shoe, kyu, sue, uwe, phu, true, who, qu, stu, two, tu, whew, screw, threw, dru, pew, yu, spew, glue, q, foo, do, thuy, lieu, brew, dew, beu, prue, lou, ou, hsu, new, few, flue, queue, jew, gue, thew, through, jue, chew, lue, pru, coo, vue, doo, view, ku, grew, chiu, tue, hugh, due, que, pou, blue, hew, poo, kew, vu, yew, nu, koo, glew, mu, xu, moo, you, clue;
  2. kwangju, eschew, m2, wahoo, undue, ague, baku, babu, mchugh, reto, pursue, leroux, review, redo, fitzhugh, anew, c2, larue, tattoo, abou, revue, unglue, ensue, fondue, outgrew, bamboo, undo, construe, miscue, adieu, cebu, shampoo, subdue, untrue, perdue, zanu, cat-2, urdu, askew, accrue, peru, withdrew, ragu, tatu, outdo, kazoo, ado, taboo, purdue, into, canoe, debut, liou, renew, imbue;
  3. katmandu, byu, suu, hitherto, timbuktu, overthrew, isu, overdue, misconstrue, overdo, depardieu, iou, kangaroo;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;
X