Spellcheck.net

How To Spell hitherto?

Correct spelling: hitherto

What is the definition of hitherto?

  1. To this time; till now; to this place.

Google Ngram Viewer results for hitherto:

This graph shows how "hitherto" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the rhymes for hitherto?

  1. sue, chiu, ooh, kyu, doo, poo, pew, zoo, rew, through, due, flue, grew, glue, crew, mu, lou, ru, boo, shoo, vu, two, kew, hugh, sioux, coups, u, liu, que, rue, phew, shew, pou, coo, who, du, shu, soo, siew, prue, tu, q, uwe, goo, gnu, pugh, yew, fu, blue, pru, queue, cou, chew, gu, lue, xue, ewe, hew, yue, chu, douwe, new, threw, pu, koo, thru, ju, leu, foo, lu, lew, hue, jue, glew, slew, beu, phu, zhu, yu, loo, screw, skew, stew, hewe, view, woo, true, spew, strew, hu, do, joo, pooh, flu, su, shoe, too, cue, drew, zue, whew, hou, thuy, wu, chou, dew, you, yoo, coup, moo, hsu, blew, dru, zhou, xu, ou, tew, vue, trew, shrew, crewe, bleu, thew, ku, hoo, gue, clue, brew, few, lieu, qu, knew, tue, jew, flew, nu, stu, mew;
  2. miscue, outdo, ado, kwangju, larue, redo, pursue, shampoo, unglue, peru, reto, construe, tattoo, tatu, kazoo, c2, cebu, wahoo, ague, abou, baku, imbue, ragu, untrue, liou, cat-2, debut, taboo, ensue, review, perdue, undue, into, adieu, leroux, eschew, m2, urdu, renew, fitzhugh, babu, accrue, purdue, subdue, anew, mchugh, bamboo, zanu, fondue, askew, canoe, outgrew, undo, revue, withdrew;
  3. misconstrue, kangaroo, overdo, depardieu, byu, isu, timbuktu, iou, suu, overthrew, overdue, katmandu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;

What are the translations for hitherto?

Afrikaans words for Hitherto

tot op die oomblik, tot dusver.

Bengali word for Hitherto

এযাবৎ.

Catalan word for Hitherto

fins ara.

Dutch word for Hitherto

tot nu toe.

French words for Hitherto

jusqu'alors, jusqu´à présent.

German words for Hitherto

bislang, bisher, bis dato, bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Italian word for Hitherto

finora.

Javanese word for Hitherto

Nganti saiki.

Korean word for Hitherto

지금까지는.

Malay word for Hitherto

Sehingga sekarang.

Norwegian word for Hitherto

hittil.

Polish word for Hitherto

dotychczas.

Romanian word for Hitherto

până acum.

Swedish word for Hitherto

hittills.

X