Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Adriana

Correct spelling: Adriana

Adriana \a-dria-na, ad-riana\

Meaning:
from Hadria
Origin:
Latin
Details:
Adriana as a girl's name is a variant of Adrienne (Latin), and the meaning of Adriana is "from Hadria".
Meaning:
adrian, Audriana, Adrianah, Adriane, Adrianna, Adriena, Adrina.
Loading...

Google Ngram Viewer results for Adriana:

This graph shows how "Adriana" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for Adriana:

  1. kana, lana, santa, nana, hana, ana, hannah, shana, cana, sanna, manna, vanna, anna, chana, janna, ghana, vana, lanna, flanna, jana, grana, branna, hanna, rana, nanna, danna;
  2. banana, piano, campana, sylvana, atlanta, diana, oksana, savanna, rosanna, edana, dyana, santana, suzanna, stevana, savannah, nolana, triana, duana, lantana, luana, urbana, johanna, quintana, haldana, briana, roxana, susanna, aldana, rohana, alana, jordana, rexana, susannah, zorana, dulciana, luwana, philana, cabana, avana, arcana, havana, solana, morgana, montana, arlana, dianna, gitana, brianna, roxanna, deana, louanna, bandana, deanna, joanna, fontana, levana, amana, viana;
  3. juliana, lilliana, tatiana, susquehanna, nelliana, tramontana, oriana, tropicana, arianna, indiana, christianna, christiana, gloriana, viviana, ariana, georgiana, ileana, mexicana, texarkana, andriana, mariana, pollyanna, liliana;
  4. louisiana, dominicana, americana;
X