Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of Amana

Correct spelling: Amana

Common misspellings for Amana:

smana, maana.

Amana \a-ma-na\

Meaning:
loyal, faithful
Origin:
Hebrew
Details:
Amana as a girl's name is of Hebrew origin, and the meaning of Amana is "loyal, faithful".
Meaning:
Amani, Amina, Amena.
Loading...

Google Ngram Viewer results for Amana:

This graph shows how "Amana" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for Amana:

  1. hana, nana, anna, vanna, hannah, nanna, chana, vana, danna, hanna, janna, kana, cana, sanna, lana, ghana, santa, flanna, grana, lanna, rana, branna, manna, ana, jana, shana;
  2. morgana, atlanta, triana, levana, campana, diana, urbana, dyana, johanna, briana, duana, brianna, luwana, savannah, philana, nolana, bandana, roxana, havana, stevana, oksana, piano, louanna, susanna, aldana, deana, solana, susannah, sylvana, haldana, savanna, edana, rohana, dianna, arcana, avana, viana, alana, luana, roxanna, santana, rosanna, dulciana, rexana, deanna, suzanna, montana, joanna, zorana, quintana, gitana, jordana, fontana, banana, lantana, cabana, arlana;
  3. tatiana, adriana, viviana, arianna, ileana, nelliana, ariana, andriana, tropicana, mariana, gloriana, pollyanna, tramontana, indiana, georgiana, liliana, lilliana, texarkana, juliana, christianna, mexicana, oriana, susquehanna, christiana;
  4. americana, dominicana, louisiana;
X