Spell Check of fondue

Correct spelling: fondue

Common misspellings for fondue:

foundue, fondu, pongdue, fonde.

Loading...

Google Ngram Viewer results for fondue:

This graph shows how "fondue" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Examples of usage for fondue:

 1. Fill the dish only half full, as the fondue should rise very much. "The Book of Household Management" , Mrs. Isabella Beeton.
 2. Put in a little salt, according to the age of the cheese, and a good sprinkling of pepper, and serve the fondue on a very hot silver or metal plate. "The Book of Household Management" , Mrs. Isabella Beeton.
 3. Do not allow the fondue to remain on the fire after the mixture is set, as, if it boils, it will be entirely spoiled. "The Book of Household Management" , Mrs. Isabella Beeton.

Quotes for fondue:

 1. Fondue sets, martini shakers and juicing machines: three things the world could live completely without. - Doug Coupland

Rhymes for fondue:

 1. abou, accrue, adieu, ado, ague, anew, askew, babu, baku, bamboo, c2, canoe, cat-2, cebu, construe, debut, ensue, eschew, fitzhugh, imbue, into, kazoo, kwangju, larue, leroux, liou, m2, mchugh, miscue, outdo, outgrew, perdue, peru, purdue, pursue, ragu, redo, renew, reto, review, revue, shampoo, subdue, taboo, tattoo, tatu, undo, undue, unglue, untrue, urdu, wahoo, withdrew, zanu.
 2. beu, bleu, blew, blue, boo, brew, chew, chiu, chou, chu, clue, coo, cou, coup, coups, crew, crewe, cue, dew, do, doo, douwe, drew, dru, du, due, ewe, few, flew, flu, flue, foo, fu, glew, glue, gnu, goo, grew, gu, gue, hew, hewe, hoo, hou, hsu, hu, hue, hugh, jew, joo, ju, jue, kew, knew, koo, ku, kyu, leu, lew, lieu, liu, loo, lou, lu, lue, mew, moo, mu, new, nu, ooh, ou, pew, phew, phu, poo, pooh, pou, pru, prue, pu, pugh, q, qu, que, queue, rew, ru, rue, screw, shew, shoe, shoo, shrew, shu, siew, sioux, skew, slew, soo, spew, stew, strew, stu, su, sue, tew, thew, threw, through, thru, thuy, too, trew, true, tu, tue, two, u, uwe, view, vu, vue, whew, who, woo, wu, xu, xue, yew, yoo, you, yu, yue, zhou, zhu, zoo, zue.
 3. byu, depardieu, hitherto, iou, isu, kangaroo, katmandu, misconstrue, overdo, overdue, overthrew, suu, timbuktu.
 4. dfw.
 5. hullabaloo, kalamazoo.
 • How to spell fondue?
 • Correct spelling of fondue.
 • Spell check fondue.
 • How do u spell fondue?
X