Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of indiana

Correct spelling: indiana

Indiana \i-ndia-na, in-diana\

Details:
Indiana as a boy's name (also used as girl's name Indiana), .
Meaning:
Ondina, Undina, Andino, Antin, Antino, Andon, Andonia, Antwan, Antuan.
Variants:
Idiana.
Loading...

Google Ngram Viewer results for indiana:

This graph shows how "indiana" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for indiana:

  1. ghana, lana, chana, rana, kana, vana, danna, manna, sanna, hana, flanna, shana, cana, nana, vanna, janna, ana, nanna, lanna, hanna, jana, grana, branna, hannah, anna, santa;
  2. deanna, susanna, morgana, urbana, santana, amana, haldana, joanna, alana, havana, triana, arcana, susannah, luwana, lantana, deana, roxanna, briana, duana, nolana, brianna, bandana, savanna, atlanta, diana, edana, aldana, rohana, roxana, dianna, sylvana, solana, montana, viana, dyana, campana, dulciana, banana, johanna, stevana, jordana, avana, zorana, savannah, oksana, rosanna, arlana, cabana, luana, fontana, suzanna, louanna, philana, quintana, levana, piano, gitana, rexana;
  3. andriana, mariana, oriana, tramontana, pollyanna, lilliana, tropicana, adriana, liliana, ariana, georgiana, mexicana, susquehanna, texarkana, tatiana, viviana, christianna, juliana, arianna, nelliana, christiana, gloriana, ileana;
  4. americana, dominicana, louisiana;
X