Spellcheck.net

How To Spell Into?

Correct spelling: Into

What does the abbreviation Into mean?

Google Ngram Viewer results for Into:

This graph shows how "Into" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the rhymes for Into?

  1. hou, boo, queue, clue, lue, chou, do, goo, flue, fu, yew, tue, tu, jue, sioux, hoo, threw, ru, spew, new, slew, q, zoo, ju, chu, moo, crewe, mew, glue, trew, view, kyu, tew, dru, coup, lu, rue, hue, hugh, shoo, crew, jew, brew, vu, blue, too, prue, thew, shrew, zhou, cou, flu, wu, foo, kew, shew, leu, yue, pooh, cue, hsu, que, bleu, few, yu, dew, thru, pew, vue, two, woo, whew, loo, koo, stu, thuy, phu, gnu, su, shoe, true, rew, beu, ou, sue, coo, stew, siew, du, flew, you, pru, through, douwe, qu, lew, lieu, soo, liu, due, gu, screw, chiu, who, joo, ewe, nu, phew, ku, gue, uwe, pugh, skew, poo, grew, hu, mu, doo, blew, glew, xue, zue, pu, pou, hew, ooh, hewe, knew, shu, lou, chew, yoo, xu, coups, drew, zhu, u, strew;
  2. zanu, fitzhugh, kazoo, anew, subdue, eschew, renew, purdue, miscue, askew, redo, tattoo, liou, kwangju, baku, urdu, review, undue, construe, reto, perdue, fondue, c2, leroux, taboo, undo, outdo, outgrew, babu, canoe, wahoo, accrue, pursue, abou, revue, unglue, shampoo, withdrew, adieu, ado, peru, tatu, imbue, larue, mchugh, ensue, ague, debut, cat-2, bamboo, cebu, m2, ragu, untrue;
  3. kangaroo, misconstrue, depardieu, timbuktu, katmandu, overdue, iou, overdo, isu, hitherto, overthrew, suu, byu;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;

What are the translations for Into?

Arabic word for Into

قِي.

Czech word for Into

á.

Danish word for Into

en.

French words for Into

selon, dans.

German words for Into

in, Vers, hinein.

Greek word for Into

μέσα σε.

Japanese word for Into

・・・の中へ.

Javanese word for Into

menyang.

Korean word for Into

...안으로.

Norwegian word for Into

inn i.

Polish word for Into

do.

Portuguese word for Into

em um.

Spanish word for Into

hacia.

Swedish word for Into

in i.

Turkish word for Into

içine.

Vietnamese word for Into

vào trong.

X