Spellcheck.net

How To Spell misconstrue?

Correct spelling: misconstrue

Google Ngram Viewer results for misconstrue:

This graph shows how "misconstrue" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the quotes for misconstrue?

  1. I let the audience use their imaginations. Can I help it if they misconstrue my suggestions?

What are the rhymes for misconstrue?

  1. slew, nu, lou, yu, crewe, ooh, coup, boo, sue, douwe, drew, clue, vue, lieu, spew, doo, siew, moo, tu, few, que, ewe, poo, hu, flu, whew, shrew, zoo, woo, crew, gue, prue, leu, yue, chu, phu, loo, ju, two, hugh, koo, gnu, zhu, blew, glue, gu, phew, through, shu, xue, pooh, shoe, hewe, view, u, ru, vu, thru, rue, yew, ku, grew, you, too, lue, rew, blue, lew, new, du, shoo, su, threw, flew, lu, bleu, xu, jue, shew, knew, thew, foo, stew, pugh, jew, sioux, skew, soo, chiu, flue, hou, kew, hsu, stu, pu, tue, cue, joo, mew, chou, ou, cou, q, qu, zhou, hue, wu, brew, strew, hoo, who, queue, liu, goo, glew, mu, coups, tew, coo, due, yoo, zue, fu, uwe, do, beu, true, dru, thuy, pru, trew, chew, dew, pou, screw, hew, pew, kyu;
  2. outdo, ragu, debut, pursue, zanu, into, unglue, accrue, revue, c2, fitzhugh, canoe, review, construe, miscue, redo, undo, m2, larue, urdu, kazoo, kwangju, subdue, bamboo, undue, imbue, tattoo, withdrew, ado, adieu, anew, reto, leroux, outgrew, purdue, untrue, wahoo, ague, eschew, renew, cebu, fondue, peru, babu, taboo, askew, perdue, ensue, liou, baku, cat-2, mchugh, abou, shampoo, tatu;
  3. katmandu, byu, hitherto, overthrew, depardieu, overdo, timbuktu, isu, iou, suu, overdue, kangaroo;
  4. hullabaloo, kalamazoo;
  5. dfw;

What are the translations for misconstrue?

Arabic word for Misconstrue

يسيء.

Bengali word for Misconstrue

ভুল অর্থ করা.

Greek word for Misconstrue

παρερμηνεύει.

Hindi word for Misconstrue

गलत समझें.

Italian word for Misconstrue

fraintendono.

Romanian word for Misconstrue

interpretează greșit.

Russian word for Misconstrue

искажалось.

Spanish word for Misconstrue

misconstrue.

Swedish word for Misconstrue

misstolka.

Turkish word for Misconstrue

tersinden anlamak.

Ukrainian word for Misconstrue

викривлялося.

Vietnamese word for Misconstrue

hiểu sai.

X