Spellcheck.net

How to Pronounce diaz?

Correct pronunciation for the word "diaz" is [dˈa͡ɪəz], [dˈa‍ɪəz], [d_ˈaɪ_ə_z].

What are the misspellings for diaz?

 • dxiaz,
 • dciaz,
 • diaaz,
 • d9iaz,
 • duaz,
 • dkiaz,
 • ediaz,
 • dmaz,
 • xdiaz,
 • eiaz,
 • dayeaz,
 • diqz,
 • diiaz,
 • dhaz,
 • diqaz,
 • rdiaz,
 • diez,
 • diaxz,
 • diazz,
 • disaz,
 • disz,
 • dioaz,
 • dicz,
 • dikaz,
 • duiaz,
 • d8iaz,
 • siaz ,
 • fdiaz,
 • doaz,
 • diwz,
 • dizaz,
 • d9az,
 • idaz,
 • djiaz,
 • xiaz,
 • cdiaz,
 • diiz,
 • dsiaz,
 • diawz,
 • di8az,
 • diaza,
 • diaqz,
 • di9az,
 • dfiaz,
 • sdiaz,
 • dia z,
 • diwaz,
 • djaz,
 • fiaz,
 • liaz,
 • deyeaz,
 • tiaz,
 • diazx,
 • diuaz,
 • dkaz,
 • riaz,
 • daaz,
 • di az,
 • driaz,
 • dyaz,
 • ddiaz,
 • doiaz,
 • deiaz,
 • d iaz,
 • diza,
 • dijaz,
 • iaz,
 • d8az

"Diaz" in context

Diaz is a popular Spanish surname of patronymic origin, derived from the medieval personal name Didacus. Didacus is derived from the Greek name Didakos, which means "teacher". Common spellings of the surname include Diaz, Díaz, de Diaz, De Díaz and di Díaz. It is most common in Spain, Brazil and other countries where Spanish is the most frequently spoken language. It is also used by many descendants of Spanish settlers in the U.S., Central America, and South America.

What are similar-sounding words for diaz?

Infographic

Add the infographic to your website:

Word of the day

Aser

 • as3r
 • ase3r
 • ase4r
more