How To Spell ricksha?

Correct pronunciation for the word "ricksha" is [ɹˈɪkʃə], [ɹˈɪkʃə], [ɹ_ˈɪ_k_ʃ_ə].

What are similar-sounding words for ricksha?

Usage over time for ricksha:

This graph shows how "ricksha" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

192 words made out of letters RICKSHA

6 letters

 • kishar,
 • chairs,
 • kirsch,
 • rakish,
 • sirach,
 • rachis.

5 letters

 • karic,
 • archi,
 • hairs,
 • krais,
 • krish,
 • sirak,
 • kisch,
 • chika,
 • rakhi,
 • haski,
 • karhi,
 • harki,
 • haris,
 • karsh,
 • shaki,
 • sarki,
 • sirah,
 • cahir,
 • risch,
 • haick,
 • krach,
 • shair,
 • kachi,
 • crais,
 • kahsr,
 • aisch,
 • kisra,
 • harik,
 • hisar,
 • kasih,
 • shari,
 • risha,
 • crash,
 • ishar,
 • shark,
 • shrik,
 • sakir,
 • rashi,
 • raiks,
 • sahir,
 • sicha,
 • karch,
 • harks,
 • saick,
 • iskar,
 • akris,
 • chiks,
 • raich,
 • sakri,
 • racks,
 • acris,
 • hicks,
 • ishak,
 • kashi,
 • cisar,
 • shack,
 • chari,
 • khasi,
 • kahrs,
 • kasch,
 • rasch,
 • rakis,
 • chirk,
 • chars,
 • ashik,
 • sikar,
 • khair,
 • hacks,
 • shika,
 • sikha,
 • iskra,
 • carks,
 • saric,
 • sakhi,
 • ashir,
 • kirca,
 • sakic,
 • sacki,
 • ahirs,
 • rachi,
 • kirch,
 • ricks,
 • kirsh,
 • shirk,
 • ishka,
 • chira,
 • chair,
 • sacri,
 • schar,
 • kisar,
 • haiks,
 • arish,
 • skari,
 • chaki.

4 letters

 • irks,
 • kcra,
 • hick,
 • hair,
 • krai,
 • raik,
 • cask,
 • rask,
 • shak,
 • khia,
 • saki,
 • ikar,
 • char,
 • hkrc,
 • saik,
 • cark,
 • asik,
 • arch,
 • kahr,
 • khas,
 • icsh,
 • khar,
 • rash,
 • sahi,
 • ciak,
 • ashk,
 • siha,
 • cash,
 • rich,
 • cars,
 • sick,
 • kiar,
 • haks,
 • shia,
 • hack,
 • sack,
 • asch,
 • arks,
 • hark,
 • raks,
 • siah,
 • skah,
 • sari,
 • siar,
 • arki,
 • rick,
 • risc,
 • arsk,
 • risk,
 • rihk,
 • khis,
 • krah,
 • airs,
 • riha,
 • khac,
 • scar,
 • siak,
 • kiha,
 • shik,
 • rahk,
 • sikh,
 • sihk,
 • khrc,
 • rakh,
 • sika,
 • rahi,
 • irak,
 • rack,
 • ihar,
 • skai,
 • riak,
 • sakr.

3 letters

 • chi,
 • ira,
 • ash,
 • ask,
 • khi,
 • air,
 • cia,
 • car,
 • ras,
 • arc,
 • sac,
 • ark,
 • sha,
 • sir,
 • ski,
 • ksh,
 • irk,
 • irs,
 • sic,
 • cis.

Word of the day

Atcsi

more
X