Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of bandana

Correct spelling: bandana

Common misspellings for bandana:

bandanda.

Loading...

Google Ngram Viewer results for bandana:

This graph shows how "bandana" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for bandana:

  1. kana, manna, rana, ghana, lana, sanna, flanna, janna, nanna, hana, hanna, anna, shana, grana, hannah, vanna, ana, nana, lanna, santa, chana, cana, vana, jana, danna, branna;
  2. susanna, luwana, amana, rohana, havana, fontana, haldana, deanna, roxanna, savanna, dulciana, deana, quintana, solana, gitana, morgana, montana, luana, piano, brianna, oksana, alana, arlana, nolana, rexana, roxana, atlanta, campana, urbana, viana, avana, aldana, levana, lantana, susannah, zorana, joanna, diana, rosanna, duana, dianna, dyana, triana, edana, johanna, santana, sylvana, philana, stevana, cabana, briana, jordana, arcana, savannah, banana, louanna, suzanna;
  3. texarkana, liliana, ariana, christianna, juliana, adriana, mexicana, lilliana, viviana, tramontana, tatiana, nelliana, pollyanna, susquehanna, arianna, oriana, christiana, mariana, andriana, georgiana, tropicana, indiana, gloriana, ileana;
  4. louisiana, americana, dominicana;
X