Language:

English - United States Change

Enter your text below and click here to check the spelling

Spell Check of indiana

Correct spelling: indiana

Indiana \i-ndia-na, in-diana\

Details:
Indiana as a boy's name (also used as girl's name Indiana), .
Meaning:
Ondina, Undina, Andino, Antin, Antino, Andon, Andonia, Antwan, Antuan.
Variants:
Idiana.
Loading...

Google Ngram Viewer results for indiana:

This graph shows how "indiana" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

Rhymes for indiana:

  1. ana, anna, ghana, manna, nanna, rana, janna, kana, chana, danna, hana, hannah, jana, lana, nana, sanna, shana, vanna, branna, lanna, flanna, hanna, santa, vana, grana, cana;
  2. atlanta, banana, bandana, cabana, campana, diana, dulciana, gitana, havana, lantana, montana, piano, savanna, savannah, urbana, arcana, levana, susanna, santana, alana, amana, brianna, deanna, duana, edana, haldana, joanna, johanna, luana, oksana, philana, quintana, rohana, solana, susannah, fontana, aldana, avana, arlana, briana, dyana, deana, dianna, viana, jordana, luwana, louanna, morgana, nolana, rosanna, roxanna, rexana, roxana, sylvana, stevana, suzanna, zorana, triana;
  3. susquehanna, texarkana, tramontana, ariana, christiana, juliana, oriana, pollyanna, tatiana, adriana, ileana, andriana, arianna, liliana, christianna, georgiana, gloriana, nelliana, lilliana, mariana, viviana, mexicana, tropicana;
  4. americana, louisiana, dominicana;
X