Spellcheck dictionary
 • Spellcheck dictionary
 • Misspelling dictionary

How to Pronounce flexor pollicis longus?

Correct pronunciation for the word "flexor pollicis longus" is [flˈɛksə pˈɒlɪsˌɪs lˈɒŋɡəs], [flˈɛksə pˈɒlɪsˌɪs lˈɒŋɡəs], [f_l_ˈɛ_k_s_ə p_ˈɒ_l_ɪ_s_ˌɪ_s l_ˈɒ_ŋ_ɡ_ə_s].

What are the misspellings for flexor pollicis longus?

 • felxor pollicis longus,
 • flrexor pollicis longus,
 • flexorr pollicis longus,
 • flexor pullicis longus,
 • flexor pollisis longus,
 • flexor pollcis longus,
 • flexor pollicus longus,
 • flexor pollicis lonugs,
 • flexor polics longus

What is the adjective for flexor pollicis longus?

The adjective form of "flexor pollicis longus" is "flexor pollicis longus". In anatomy, the adjective form remains the same as the original term when describing the anatomical structure.

Word of the day

Emmaline

 • 3mmaline
 • 4mmaline
 • dmmaline
more