Spellcheck.net

How To Spell bleu?

Correct spelling: bleu

What does the abbreviation bleu mean?

Google Ngram Viewer results for bleu:

This graph shows how "bleu" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the usage examples for bleu?

  1. " Blue Bird, The," see " Oiseau Bleu L'." – Life and Writings of Maurice Maeterlinck by Jethro Bithell
  2. O. " Oiseau Bleu L'." – Life and Writings of Maurice Maeterlinck by Jethro Bithell
  3. Her place was never filled, for in the interim, that is, while we were looking for a new cordon bleu mamma discovered that a cook was a very costly article and that we could get along without one. – Erlach Court by Ossip Schubin

What are the rhymes for bleu?

  1. knew, gue, queue, lou, who, woo, two, moo, glue, hou, due, ooh, whew, chou, chiu, rue, jew, foo, tew, coups, skew, pu, do, you, mew, yu, nu, brew, lew, pooh, hew, yew, gu, du, ou, yoo, flue, boo, wu, koo, ru, flew, xue, pew, tue, coup, pugh, lu, flu, strew, siew, spew, thuy, coo, slew, shoo, su, pou, shrew, joo, dru, hoo, mu, liu, through, hugh, kew, shu, thru, hsu, glew, threw, vu, gnu, goo, hewe, zhu, lieu, hu, cou, jue, kyu, crewe, view, uwe, pru, shew, few, grew, soo, xu, lue, dew, phu, phew, u, sioux, thew, true, vue, tu, hue, douwe, stu, zoo, q, ju, fu, yue, too, cue, crew, beu, ewe, zue, clue, chu, sue, doo, new, prue, screw, blew, blue, drew, shoe, que, rew, leu, qu, poo, ku, stew, zhou, trew, loo, chew;
  2. leroux, m2, ensue, anew, cat-2, adieu, liou, outdo, accrue, ague, babu, construe, subdue, larue, untrue, kazoo, abou, canoe, miscue, fitzhugh, withdrew, undue, outgrew, eschew, peru, bamboo, askew, revue, tatu, perdue, ragu, fondue, ado, taboo, debut, reto, shampoo, into, zanu, redo, renew, purdue, wahoo, review, cebu, imbue, mchugh, urdu, tattoo, baku, pursue, unglue, undo, c2, kwangju;
  3. iou, katmandu, isu, timbuktu, kangaroo, misconstrue, byu, depardieu, overthrew, overdo, overdue, suu, hitherto;
  4. kalamazoo, hullabaloo;
  5. dfw;
X