Spellcheck.net

How To Spell construe?

Correct spelling: construe

Google Ngram Viewer results for construe:

This graph shows how "construe" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

What are the rhymes for construe?

  1. shrew, siew, prue, douwe, flew, spew, brew, cue, hoo, gnu, glew, pugh, queue, glue, shoe, through, lou, u, shoo, hou, chew, due, beu, thru, coups, pru, woo, true, tu, kew, do, grew, pooh, ku, view, q, dru, vu, hewe, ou, lu, blew, tue, yew, wu, thuy, pou, stu, xu, ooh, moo, jue, koo, hue, ru, crewe, yu, chu, yoo, sue, knew, hugh, flue, two, skew, dew, crew, new, zhou, que, kyu, boo, ewe, gue, ju, flu, joo, phu, yue, cou, hew, screw, mu, qu, shu, uwe, lew, pu, shew, stew, zhu, threw, few, hu, who, poo, you, coup, liu, tew, vue, zue, clue, slew, drew, sioux, phew, thew, lue, hsu, gu, strew, su, too, fu, trew, blue, du, leu, whew, nu, chou, jew, loo, rew, bleu, pew, lieu, doo, mew, rue, foo, chiu, xue, zoo, coo, soo, goo;
  2. imbue, eschew, kwangju, pursue, purdue, ragu, peru, urdu, outgrew, liou, miscue, reto, tattoo, cebu, fitzhugh, babu, accrue, larue, withdrew, canoe, subdue, anew, mchugh, unglue, adieu, bamboo, tatu, wahoo, m2, ado, renew, ensue, untrue, abou, zanu, fondue, perdue, ague, review, c2, baku, taboo, undo, askew, revue, debut, into, leroux, undue, cat-2, redo, shampoo, outdo, kazoo;
  3. hitherto, timbuktu, byu, iou, katmandu, overdue, depardieu, overdo, misconstrue, overthrew, kangaroo, suu, isu;
  4. kalamazoo, hullabaloo;
  5. dfw;

What are the translations for construe?

Arabic word for Construe

تفسير.

Bengali word for Construe

ভাষান্তরিত করা.

Dutch word for Construe

mondeling.

German word for Construe

auslegen.

Greek word for Construe

ερμηνεία.

Hindi word for Construe

टीका.

Japanese word for Construe

解釈する.

Javanese word for Construe

Mbatesi.

Korean word for Construe

이해되다.

Malay word for Construe

Mentafsirkan.

Marathi word for Construe

ध्वनित करणे.

Norwegian word for Construe

fortolke.

Polish word for Construe

interpretowanie.

Romanian words for Construe

Interpretare, interpreta.

Spanish words for Construe

interpretar, deducir, construir, inferir.

Swedish word for Construe

tolka.

Tamil word for Construe

பொருள் கொள்.

Ukrainian word for Construe

тлумачити.

Vietnamese word for Construe

phân giải.

X