How To Spell dis-regards?

Correct pronunciation for the word "dis-regards" is [dˈɪsɹɪɡˈɑːdz], [dˈɪsɹɪɡˈɑːdz], [d_ˈɪ_s_ɹ_ɪ_ɡ_ˈɑː_d_z].

Usage over time for dis-regards:

This graph shows how "dis-regards" have occurred between 1800 and 2008 in a corpus of English books.

427 words made out of letters DIS-REGARDS

5 letters

 • drais,
 • drage,
 • said-,
 • sarde,
 • aegir,
 • aredd,
 • reads,
 • argei,
 • gader,
 • dared,
 • reair,
 • regas,
 • dares,
 • essai,
 • geiss,
 • seras,
 • gersi,
 • israr,
 • seida,
 • grade,
 • sarid,
 • dager,
 • dearg,
 • rissa,
 • aeri-,
 • isser,
 • essar,
 • raise,
 • redis,
 • geras,
 • sages,
 • dears,
 • assed,
 • rrids,
 • drags,
 • deiss,
 • adred,
 • rasid,
 • resia,
 • gidea,
 • disas,
 • gades,
 • deids,
 • sarig,
 • sidda,
 • derai,
 • gadid,
 • asger,
 • dragi,
 • saied,
 • siega,
 • gress,
 • agri-,
 • read-,
 • raids,
 • reard,
 • drass,
 • saedi,
 • rases,
 • girrs,
 • direr,
 • reais,
 • gadis,
 • gairs,
 • dread,
 • airds,
 • aides,
 • derig,
 • dredg,
 • gears,
 • riser,
 • sesia,
 • driss,
 • seidr,
 • gasse,
 • ragde,
 • sarsi,
 • erard,
 • essig,
 • drear,
 • dargs,
 • aside,
 • gerra,
 • -side,
 • girds,
 • sedis,
 • sar-e,
 • grass,
 • sersi,
 • isger,
 • garis,
 • desir,
 • desai,
 • dreis,
 • darre,
 • saris,
 • i-era,
 • rigas,
 • desra,
 • giers,
 • sgeis,
 • riera,
 • se-ri,
 • arsed,
 • grear,
 • as-is,
 • rerig,
 • giard,
 • arges,
 • deair,
 • ridge,
 • -ries,
 • radge,
 • adire,
 • deira,
 • grais,
 • gedir,
 • degas,
 • gedda,
 • sears,
 • aesir,
 • sires,
 • rears,
 • adger,
 • rager,
 • sedai,
 • sedia,
 • seria,
 • asier,
 • erria,
 • riger,
 • readd,
 • adder,
 • issed,
 • sarre,
 • aegis,
 • sadig,
 • sidea,
 • didar,
 • serra,
 • serag,
 • dried,
 • gerad,
 • sadis,
 • geass,
 • redid,
 • aries,
 • grias,
 • resid,
 • rider,
 • dregs,
 • sades,
 • radis,
 • sisde,
 • reird,
 • daise,
 • s-ear,
 • garri,
 • sager,
 • deras,
 • argir,
 • greis,
 • serga,
 • garre,
 • dirge,
 • iarge,
 • -dead,
 • aerdi,
 • dress,
 • rises,
 • gerar,
 • sared,
 • redds,
 • ardri,
 • gardi,
 • drier,
 • essad,
 • siers,
 • riage,
 • agder,
 • agers,
 • rader,
 • riess,
 • greda,
 • aired,
 • serri,
 • sadir,
 • adige,
 • a-gei,
 • darse,
 • gidar,
 • gadir,
 • degar,
 • gaddi,
 • grard,
 • dadri,
 • sadri,
 • sader,
 • gries,
 • assir,
 • rared,
 • dries,
 • reiss,
 • raird,
 • reids,
 • raide,
 • saeid,
 • darge,
 • arise,
 • ridda,
 • edgar,
 • deida,
 • ragis,
 • rides,
 • gesar,
 • dar-e,
 • digre,
 • aided,
 • regar,
 • sides,
 • sgeir.

4 letters

 • egis,
 • dirr,
 • reid,
 • dard,
 • s-da,
 • sire,
 • -sir,
 • degr,
 • disa,
 • -dar,
 • rire,
 • rise,
 • gris,
 • eira,
 • -ess,
 • rs-i,
 • -red,
 • dari,
 • dier,
 • rags,
 • riga,
 • dead,
 • gear,
 • dae-,
 • sida,
 • arse,
 • -age,
 • girr,
 • age-,
 • siar,
 • -ers,
 • dias,
 • -sis,
 • -ier,
 • dare,
 • gied,
 • rear,
 • edad,
 • sage,
 • idea,
 • dagi,
 • read,
 • airs,
 • -dad,
 • daei,
 • ides,
 • ares,
 • i-da,
 • diss,
 • aide,
 • ragi,
 • sieg,
 • raie,
 • rare,
 • egri,
 • -did,
 • eris,
 • sear,
 • dais,
 • daie,
 • -ade,
 • -ide,
 • dsei,
 • adds,
 • drag,
 • ride,
 • said,
 • grid,
 • aged,
 • gird,
 • rard,
 • gari,
 • sard,
 • -ase,
 • rids,
 • -are,
 • rage,
 • arid,
 • raed,
 • sags,
 • grad,
 • sadi,
 • sids,
 • daid,
 • sade,
 • dis-,
 • ried,
 • gedr,
 • is-a,
 • sari,
 • ided,
 • ssri,
 • dreg,
 • segi,
 • -rid,
 • dire,
 • sise,
 • air-,
 • rase,
 • -ies,
 • aire,
 • digs,
 • rega,
 • side,
 • ards,
 • ss-a,
 • e-id,
 • dear,
 • -ard,
 • ries,
 • are-,
 • aids,
 • errs,
 • -ass,
 • raid,
 • seas,
 • ages,
 • se-r,
 • edda.

3 letters

 • edd,
 • e-r,
 • -dr,
 • add,
 • r-r,
 • -is,
 • i-a,
 • dig,
 • aid,
 • gsr,
 • a-e,
 • -ad,
 • ige,
 • -er,
 • gas,
 • -si,
 • a-i,
 • ade,
 • re-,
 • dis,
 • dia,
 • erg,
 • sir,
 • gad,
 • r-d,
 • -ai,
 • red,
 • -id,
 • -es,
 • are,
 • sse,
 • -as,
 • de-,
 • i-d,
 • des,
 • dds,
 • -ar,
 • dag,
 • s-a,
 • iga,
 • das,
 • ira,
 • dre,
 • g-d,
 • i-s,
 • e-a,
 • sag,
 • i-e,
 • err,
 • s-s,
 • a-s,
 • res,
 • r-a,
 • ad-,
 • ras,
 • air,
 • sea,
 • rid,
 • -ed,
 • a-r,
 • rad,
 • sis,
 • rag,
 • se-,
 • sad,
 • dad,
 • -ia,
 • ded,
 • as-,
 • irs,
 • era,
 • d-d,
 • r-e,
 • s-e,
 • esr,
 • gar,
 • ss-,
 • igd,
 • ear,
 • s-r,
 • ass,
 • ida,
 • ire,
 • rig,
 • die,
 • ies,
 • age.

Word of the day

Oofras

more
X